Wstęp

2020 i 2021 to dwa lata pełne wyzwań, z którymi każdy z nas jest zmuszony się mierzyć. Nowa rzeczywistość, w której przyszło nam funkcjonować, na początku była zupełnie obca i nieznana. Przez pewien czas żyliśmy w przeświadczeniu, że wystarczy kilka tygodni, może miesięcy, aby wszystko wróciło do normy, czyli do stanu sprzed pandemii. Dziś wiemy, że takie założenia były błędne i że powrót do normalności sprzed pandemii nie jest już do końca możliwy. Jednak w tej nowej dla wszystkich sytuacji zrozumieliśmy, że bardzo silnym wsparciem w dalszym funkcjonowaniu w tych ograniczonych warunkach jest technologia. Dlatego zaczęliśmy inwestować w rozwiązania i sprzęt technologiczny do pracy, nauki, do zorganizowania pracy zdalnej, komunikacji itp. W tym samym czasie rozgorzała dyskusja, dotycząca zmian w opłacie reprograficznej, wcześniej nazywanej „podatkiem od smartfonów”, która trwa do dzisiaj. Już od kilku lat mówiło się o objęciu opłatą urządzeń mobilnych, w tym tabletów i smartfonów, jednak to właśnie teraz rząd przyspieszył prace nad ustawą o statusie artysty, która zakłada m.in. zmiany w opłacie reprograficznej. Zmiany te, na moment publikacji raportu, nie weszły w życie, a termin „podatek od smartfonów” zdezaktualizował się, ponieważ wykreślono je z listy urządzeń objętych opłatą. Mimo to, można odnieść wrażenie, że rząd nie zrezygnował ze zmian w opłacie reprograficznej, a jedynie odwlekł je w czasie, co wzmaga niepewność na rynku dystrybucji i produkcji urządzeń, który to rynek boryka się już z własnymi problemami. Przedstawiamy Państwu raport „Tendencje zakupowe w 2022 roku w świetle zmian w zakresie opłaty reprograficznej”, który jest próbą odpowiedzi na pytania, jakie czynniki wpłyną na konsumentów w 2022 roku w zakresie zakupu sprzętu elektronicznego i jakie znaczenie ma w tym kontekście możliwość wprowadzenia opłaty reprograficznej. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez BrandsIT, w którym konsumenci i przedsiębiorcy odpowiadali na pytania dotyczące zakupu elektroniki i ich opinii na temat opłaty reprograficznej. Raport prezentuje charakterystykę polskiego konsumenta, informacje dotyczące sprzedaży sprzętu elektronicznego i czynników, które na nią wpłyną w 2022 roku oraz informacje i opinie na temat wprowadzenia zmian w opłacie reprograficznej. Mimo, że nie możemy przewidzieć, co dokładnie się wydarzy w 2022 roku oraz czy zmiany w opłacie dojdą do skutku i, jeśli tak, to kiedy to nastąpi, to w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu możemy podsumować dane, które posiadamy i opinie w tym temacie. Ta wiedza pozwala w lepszy sposób przygotować się na zmiany, które nas czekają. I mam nadzieję, że właśnie taką funkcję będzie pełnił prezentowany raport.
Bartosz Martyka
Redaktor Naczelny BrandsIT

Metodyka

Badanie zrealizowane metodą sondażu diagnostycznego realizowanego techniką CAVI (ang. Computer-Assisted Web Interview) za pomocą narzędzia badawczego – ankiety online w lipcu 2021roku. W badaniu udział wzięło 33532 respondentów z Polski, w tym 5675 przedsiębiorców.

Start typing and press Enter to search